Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0977 666 468 - 0971 666 468

THUÊ STUDIO

THUÊ STUDIO
THUÊ STUDIO
Giá: đ/ngày
Chi tiết


Giá thuê Studio
 
Giá thuê chụp hình:
- Giờ 1 : 300k
- Giờ 2 trở đi : 90k/h 
COMBO 8 TIẾNG:   700K 

 * Hỗ trợ 2 đèn 600W
- 7 phông màu
- Toàn bộ đạo cụ
Thuê thiết bị tại chỗ giảm 30%


Giá thuê quay video:
- Giờ 1 : 500k
- Giờ 2 trở đi : 150k/h
- Không giới hạn người quay
COMBO 8 TIẾNG:   1200K 

* Hỗ trợ tất cả thiết bị có giá trị thuê dưới 500k (có thể chọn hơn một loại thiết bị)
- Cho mượn tất cả đạo cụ có tại studio
- 7 phông màu
Thiết bị thuê thêm được giảm 30%(không được mang ra ngoài) 
 

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật