Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0971 666 468 - 0977 666 468

QUAY PHIM ( CAMERA MAN)

QUAY PHIM ( CAMERA MAN)
QUAY PHIM ( CAMERA MAN)
Giá: 2.000.000đ đ/ngày
Chi tiết
TỪ 8H SÁNG ĐẾN 8H TỐI = 1 CÔNG: 2.000.000

CAMERA PHỤ TỪ 8 H SÁNG DẾN 8 H TỐI : 1.500.000

TỪ 8H TỐI DẾN 12H ĐÊM TÍNH THÊM 1 CÔNG

TỪ 12H ĐÊM ĐẾN 3H SÁNG TÍNH THÊM 1 CÔNG 

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật