Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0977 666 468 - 0971 666 468

KỸ THUẬT ĐÈN, THIẾT KẾ HIỆN TRƯỜNG, PHỤ CAMERA

KỸ THUẬT ĐÈN, THIẾT KẾ HIỆN TRƯỜNG, PHỤ CAMERA
KỸ THUẬT ĐÈN, THIẾT KẾ HIỆN TRƯỜNG, PHỤ CAMERA
Giá: 600.000đ đ/ngày
Chi tiết
THUÊ KỸ THUẬT ĐÈN - THIẾT KẾ HIỆN TRƯỜNG - PHỤ CAMERA
- 06 h => 20h : 600k
- 20h => 24h : 300k
- 24h => 02h : 300k

 

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật