Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0977 666 468 - 0971 666 468

ĐẠO DIỄN - DIỄN VIÊN PHỤ CÓ KINH NGHIỆM - DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG

ĐẠO DIỄN - DIỄN VIÊN PHỤ CÓ KINH NGHIỆM - DIỄN VIÊN  QUẦN CHÚNG
ĐẠO DIỄN - DIỄN VIÊN PHỤ CÓ KINH NGHIỆM - DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG
Giá: 600.000đ đ/ngày
Chi tiết
  1. ĐẠO DIỄN                                             : Giá theo kịch bản
  2. DIỄN VIÊN PHỤ CÓ KINH NGHIỆM : 600k => 1,500k/ngày
  3. DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG                 : 200K/người/ngày

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật