Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0977 666 468 - 0971 666 468

COMBO STUDIO

COMBO STUDIO
COMBO STUDIO
Giá: 1.400.000đ đ/ngày
Chi tiết
COMBO BAO GỒM:
  • STUDIO ( 2 ĐÈN + 8 PHÔNG + ĐẠO CỤ )
  • DISCOUT 30 % THUÊ THIẾT BỊ TẠI CHỖ ( 6D + LENS 24-70 + 80 )
  • FREE SETUP ÁNH SÁNG 


Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật