Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0971 666 468 - 0977 666 468

COMBO SHORT FILM

COMBO SHORT FILM
COMBO SHORT FILM
Giá: 2.800.000đ đ/ngày
Chi tiết
COMBO BAO GỒM: 
 • BODY CANON 6D HOẶC BODY 5D MARK 3 HOẶC SONY 6500 ( GIÁ TÙY THEO BODY )
 • LEN 24-70
 • LEN 70-200
 • LEN FIX 20 + 50 + 135 
 • CHÂN LIPEC LX7
 • DOLLY 90 CM 
 • STEADY 
 • COMBO ĐÈN 2 : 2 KINO 6 BÓNG + SPOTLIGHT
 • BOOM 3M 
 • MONITER 7 INCH 
 • DÂY HDMI 10M 
 

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật