Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0971 666 468 - 0977 666 468

COMBO PHÓNG SỰ

COMBO PHÓNG SỰ
COMBO PHÓNG SỰ
Giá: 1.650.000đ đ/ngày
Chi tiết
COMBO BAO GỒM:
  •  BODY 6D HOẶC 5D MARK 3 HOẶC SONY A 6500 ( GIÁ TÙY THEO BODY ) 
  • LENS 70-200
  • LEN 24-70
  • LEN 16-35
  •  STEADY 
  • CHÂN MÁY 
  • 2 LED 300
  • MICRO SHOTGUN


 

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật