Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0971 666 468 - 0977 666 468

COMBO CHỤP SẢN PHẨM

COMBO CHỤP SẢN PHẨM
COMBO CHỤP SẢN PHẨM
Giá: 1.400.000đ đ/ngày
Chi tiết
COMBO BAO GỒM:
  • PHÔNG 3 MÀU ( 3 MÀU KHÁCH HÀNG TÙY CHỌN )
  • BODY 6D HOẶC 5D MARK 3 ( GIÁ TÙY THEO BODY ) 
  • LEN MACRO 100 HOẶC LEN 50 + LEN 85 
  • CHÂN CHỤP 
  • 2 JINBEI ( SOLFBOX + CHÂN ĐÈN + TRUGGER

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật