Hỗ trợ tư vẫn trực tiếp 0977 666 468 - 0971 666 468
Đặt thuê thiết bị online
Đặt thuê các sản phẩm tại đây
Chọn sản phẩm
Chọn sản phẩm cần thuê
01
Đăng ký thành viên
Đăng ký hoặc đăng nhập
02
Thông tin đặt thuê
Cung cấp thông tin cần thiết
03
Hoàn tất
Hoàn tất thủ tục đặt thuê
04
Mã sản phẩm Tên sản phẩm 01 ngày
03 ngày
Giảm 10%/ngày
Trên 03 ngày
Giảm 15%/ngày
{{ category.title }}
{{ item.sku }} {{ item.title }} {{ item.title }}
{{ item.price | vn_currency }}
đ/giờ
{{ item.price_3_day | vn_currency }}
đ/giờ
{{ item.price_3_day_more | vn_currency }}
đ/giờ
← Trở về trước

Các dòng sản phẩm cho thuê nổi bật